Od prvního září začne platit zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. + MŽP představuje novinky v dotacích na výměnu kotlů, které začnou platit od 1. září 2024

otevřít článek:
MŽP představuje novinky v dotacích na výměnu kotlů, které začnou platit od 1. září 2024

Domácnosti mají poslední příležitost zažádat o výhodnější podporu na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy, jejichž platnost skončí 1. září. Poté už bude finanční příspěvek nižší o desítky tisíc korun. Zvýhodnění pro seniory a nízkopříjmové domácnosti ale zůstává zachováno. Novinkou je, že si od září mohou o finanční příspěvek říct i ti, kteří chtějí vyměnit kotel na spalování uhlí 3. a vyšší emisní třídy za ekologičtější zdroje vytápění.

Do konce srpna mohou domácnosti využít výhodné “kotlíkové dotace” i příspěvek z programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Ministerstvo životního prostředí tak vyzývá všechny, kterých se výměna starých kotlů 1. a 2. emisní třídy (obvykle s datem výroby před rokem 2000) týká, aby výhodných podmínek využili a podali si žádost ještě nyní. Od 1. září se podpora sníží o desítky tisíc korun, navíc nejstarší a nejšpinavější kotle 1. a 2 emisní třídy nebude možné používat bez rizika pokuty. Důležité je to, že pokud budou mít lidé o dotaci požádáno, přihlédnou k tomu kontroly. Cílem je vyměnit co nejvíce starých špinavých kotlů, které v září končí, nikoliv domácnosti pokutovat. Proto kontroloři nejprve vyzvou k nápravě, až poté přikročí k udělování sankcí – vždy ale přihlédnou k sociální situaci konkrétní domácnosti.

V posledních měsících pak stoupá především zájem o kotlíkové dotace. „Od června 2023 do května 2024 si žádost podalo 4 172 domácností za 626 milionů korun, což je v průměru 347 žádostí měsíčně. Za poslední měsíc si pak požádalo 867 domácností, což je více než dvojnásobek průměrného počtu žádostí. Kotlíkových dotací už využilo 130 tisíc žadatelů,” říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Nově od září: Finanční podpora na výměnu všech uhelných kotlů

O výměnu mohou požádat nejen ti, kteří chtějí vyměnit brzy nevyhovující kotel 1. a 2. emisní třídy, ale také ty domácnosti, které využívají zdroj tepla na pevná fosilní paliva 3., 4, či 5. třídy. „Touto dotační podporou chceme motivovat domácnosti k tomu, aby si postupně vyměnily všechny uhelné kotle. Prach a rakovinotvorný benzo[a]pyren, které se při spalování uvolňují, jsou jednoduše problém. To, čím doma topíme, má zásadní vliv na kvalitu ovzduší i na naše zdraví. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pochází z lokálního vytápění domácností více než 75 % všech emisí jemných prachových částic a více než 95 % emisí bezo[a]pyrenu produkovaných v ČR. Analýza ČHMÚ na příkladu modelové obce ukázala, že při výměně jednoho tisíce starých uhelných kotlů na uhlí či dřevo za ekologičtější zdroj se sníží emise prachu o 88–91 % a u benzo[a]pyrenu o 88–90 %,” říká ministr životního prostředí Hladík.

Žádat se nebude na kraji, ale u Státního fondu životního prostředí ČR

Od 1. září začíná platit zákaz provozu nejstarších kotlů, na který se Češi připravují již od roku 2012. Proto dochází i k zásadní změně dotačních programů. Kotlíkové dotace, které rozdělovaly kraje, úplně skončí a místo nich nabídne podporu program Nová zelená úsporám. Zájemci o příspěvek tak budou od září žádat pouze u Státního fondu životního prostředí ČR.

A to ve dvou dotačních programech – Nová zelená úsporám Light Nová zelená úsporám.

Změny od září: Senioři a nízkopříjmové domácnosti mohou o výměnu kotlů žádat z NZÚ Light

Pro domácnosti s nižšími příjmy bude k dispozici Nová zelená úsporám Light. Tu budou moct využít rodiny, které doposud nezvládly vyměnit zastaralé kotle a od následující topné sezóny je tak nemohou legálně provozovat bez rizika pokuty. Pokud ale budou mít o výměnou alespoň zažádáno, budou k tomu kontroloři přihlížet. Zvýhodněnou podporu na výměnu kotle budou moci využít starobní důchodci, příjemci invalidního důchodu 3. stupně a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě. „Výše podpory na výměnu kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy a nově i uhelných kotlů vyšších emisních tříd například za moderní kotel na biomasu (pelety nebo kusové dřevo) bude 110 tisíc korun nebo za tepelné čerpadlo až 150 tisíc korun, případně a 50 000 Kč na lokální zdroje na biomasu. Nově se nízkopříjmovým domácnostem otevře možnost výhodněji vyměnit i další neekologické zdroje vytápění – kotle na topné oleje, elektrické vytápění, stará lokální topidla nebo plynové kotle,” vyjmenovává ministr Hladík.

„Jedná se o prostředky z Národního plánu obnovy, které je možné využít pouze do konce příštího roku, celková alokace je 2 miliardy korun a výše dotace bude nižší, než je tomu ve stávajících kotlíkových dotacích. Domácnostem budou pomáhat naši poradci a pro výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy to bude poslední šance ” uvádí ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Pomoc s výměnou kotlů zajistí poradci MAS, EKIS a M-EKIS

V průběhu léta se do asistence s kotlíkovými dotacemi začnou ještě více zapojovat poradci Místních akčních skupin (MAS), EKIS a M-EKIS. „Po celé ČR je více než 700 poradců, kteří jsou vyškoleni, aby domácnostem seniorů a lidem s příspěvkem na bydlení či invalidním důchodem pomáhali zdarma s kompletním zajištěním žádostí v programu Nová zelená úsporám Light. Část z těchto poradců MAS a EKIS se už dříve zapojila do pomoci s výměnou starého kotle 1. a 2. emisní třídy podporovanou v kotlíkových dotacích. Zejména seniorům, kteří si například neví rady, jak a kde podat žádost, jsou k dispozici a žádost s nimi zpracují. Například v jižních Čechách tuto službu dlouhodobě na základě spolupráce s Jihočeským krajem nabízí všech 16 MAS,” říká Tomáš Novák z MAS Třeboňsko.

Změny od září pro ostatní domácnosti, které žádají z Nové zelené úsporám

Pro ostatní domácnosti zůstává standardní program Nová zelená úsporám. Ten nabízí široké možnosti podpory při výměně nejen nejvíce špinavých kotlů 1. a 2. emisní třídy, ale také na výměnu všech druhů kotlů na uhlí nebo koks a dalších neekologických zdrojů tepla. I tady dochází ke změně. „U tepelných čerpadel bude nově výše 130 tisíc korun, na pořízení kotle na biomasu bude dotace až 90 tisíc a na topidla 35 tisíc,” popisuje ministr Hladík.

„Cílem programů pod hlavičkou NZÚ je pomoci co největšímu počtu lidí, kteří to potřebují. Zejména proto, že v současné době končí možnost provozovat kotle na uhlí první a druhé emisní třídy a budoucí energetická koncepce počítá s dalším poklesem využívání fosilních paliv včetně zemního plynu. To je i důvod, proč se programy NZÚ od září otevřou novým žadatelům i v oblasti výměn dalších zdrojů vytápění jako jsou kotle na topné oleje či lokální topidla na pevná paliva. Dotaci je možné získat i na výměnu elektrického vytápění nebo plynového kotle za tepelné čerpadlo,” říká Petr Valdman.

„Vítáme kroky Ministerstva životního prostředí, které se rozhodlo pokračovat v podpoře výměny kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. To mimo jiné pomůže získat k výměně starých kotlů desetitisíce ještě stále nerozhodnutých provozovatelů těchto kotlů, kteří by výměnu nestihli realizovat v tomto roce. U dotací na výměnu provozovaných uhelných kotlů vyšších tříd oceňujeme zvolenou cestu motivace k jejich náhradě, namísto striktního zákazu jejich provozu,” komentuje také prezident Asociace podniků topenářské techniky a člen prezidia Cechu topenářů a instalatérů ČR Zdeněk Lyčka.

Prezentace z tiskové konference

Veronika Krejčí & Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 058
e-mail: tiskove@mzp.cz

otevřít článek:
Od prvního září začne platit zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. MŽP upravilo podporu výměny kotlů od zří a oznámilo, jak budou probíhat kontroly


Zákaz využívání kotlů první a druhé emisní třídy začne platit od 1. září 2024. Mnoho občanů již využilo podporu z kotlíkových dotací i z programu Nová zelená úsporám. Ty, kteří nevyhovující kotle ještě nevyměnili, Ministerstvo životního prostředí nabádá, aby tak učinili a využili do konce srpna jedinečné příležitosti čerpat aktuální výši dotací. Od 1. září sice bude podpora pokračovat, ale bude výrazně nižší. Pokud si navíc domácnosti stihnou o dotaci požádat do konce srpna, i když nestihnou kotel vyměnit, budou k tomu úředníci při kontrolách přihlížet. A nově bude možné od září zažádat o dotaci na výměnu všech uhelných kotlů.

Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy je v zákoně již od roku 2012 a mimo rodinné či bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci platí již od září 2022. „Povinnost vyměnit kotle první a druhé třídy platí už od roku 2012, občané tedy měli dostatek času se na výměnu připravit. Povinnost se netýká například kamen, krbových vložek či sporáků, které slouží k přímému vytápění místnosti. Mezi podporovanými zdroji zůstávají tepelná čerpadla, kotle na biomasu, kamna na pelety, objekt je možné napojit na centrální zásobování teplem. V řešení je i možnost podpořit plynové kotle pro nízkopříjmové domácnosti. Tyto kotle jsou dobře regulovatelné a je tak možné dát i do nezateplených objektů, aniž by po jejich budoucím zateplení bylo nutné je měnit,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že pokud by občané nevěděli, jaký typ kotle mají, třída kotle je označená na výrobním štítku a v dokladu o kontrole technického stavu a provozu kotle, kterou má každý povinnost provádět nejméně jednou za 3 roky.

Podle dat ČHMÚ pochází z lokálního vytápění domácností více než 75 % všech emisí jemných prachových částic a více než 95 % emisí bezo[a]pyrenu produkovaných v ČR. „Je zřejmé, že to, čím doma topíme, má zásadní vliv na kvalitu ovzduší i na zdraví lidí. Prachové částice na sebe váží další škodlivé látky, například těžké kovy či rakovinotvorný benzo[a]pyren, a podle Státního zdravotního ústavu způsobuje v ČR znečištěné ovzduší každoročně 3 100 předčasných úmrtí. Naším záměrem není lidi pokutovat a udělovat zákazy. Musíme ale chránit lidské zdraví a životní prostředí, a proto je zákaz těchto starých nevyhovujících kotlů nezbytný,“ dodal ministr Hladík.

Změny v dotacích – na kotle 1. a 2. emisní třídy se podpora sníží

Ministerstvo životního prostředí také představilo změny v dotační podpoře. Dosavadní tzv. kotlíkové dotace, které poskytují podporu ve výši až 95 % nízkopříjmovým domácnostem – seniorům v penzi, domácnostem s příspěvkem na bydlení či invaliditou 3. stupně – budou od 1. září výrazně nižší. A přesunou se pod program Nová zelená úsporám Light. Doposud bylo zažádalo o dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva 130 tisíc domácností, z čehož 115 tisíc již svůj kotel vyměnilo, a to za více než 13 miliard korun. Stejně tak se od 1. září sníží i podpora z programu Nová zelená úsporám, která je pro ostatní domácnosti. V NZÚ zatím dotace využilo přes 50 tisíc žadatelů. Celkem tedy bylo podpořeno 180 tisíc kotlů.

„Apelujeme proto na všechny, kteří žádost ještě nepodali, aby tak učinili co nejdříve. Výše dotací z obou programů bude oproti současným částkám od 1. září 2024 snížena o jednotky až desítky tisíc, podle druhu zdroje vytápění. Vyplatí se proto podat žádost do 31. srpna 2024 a případně instalaci lze provést později,“ vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Pomoc s vyřízením žádosti dotace na výměnu kotle je nabízena v rámci kotlíkových dotací od jednotlivých krajů. „Ministerstvo zajišťuje poradenství prostřednictvím středisek EKIS nebo Místních akčních skupin (MAS) sdruženými pod NZÚ Light. I tam je možné obrátit se s dotazy na výměnu nevyhovujících kotlů, a právě s těmito poradci probrat do budoucna třeba i možnosti zateplení svého domu jak v programu NZÚ, tak NZÚ Light,“ doplnil ředitel SFŽP ČR Petr Valdman.

Nově budou dotace pro kotle všech emisních tříd

Od září 2024 bude také možné žádat o podporu na výměnu kotlů na tuhá paliva bez ohledu na emisní třídu za jiné druhy ekologičtějšího vytápění – například tepelná čerpadla, kotle na biomasu či kamna. „Bude zahájena motivační finanční podpora výměn všech uhelných kotlů – jen ve 3. emisní třídě jich je v provozu asi 60 tisíc – s cílem do 10 let odejít od spalování uhlí v lokálních zdrojích vytápění,“ oznámil také ministr životního prostředí Petr Hladík.

Nejprve napomenutí, pak pokuty. Kontroly zohlední sociální situaci domácností i podanou žádost o dotaci

Podle zákona o ochraně ovzduší spadají přestupky fyzických osob pod obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ten má také povinnost dohlížet nad dodržováním povinností provozovatelů kotlů v domácnostech, například pravidelnou kontrolou technického stavu a provozu kotle, která se musí provádět každé tři roky. Jelikož od 1. září nebude již kotle horší než 3. třídy možné využívat, MŽP připravilo metodiku, kterou se budou moci úředníci řídit. Cílem není občany pokutovat, ale docílit co nejrychlejší nápravy. Nejprve proto budou úředníci dávat nápravná opatření, až následně pokuty.

„V aktualizované metodice jsme se soustředili jednak na efektivitu kontrol a spravedlivý přístup tak, aby bylo při kontrolní činnosti dosahováno co největšího environmentálního efektu, tedy aby byly z provozu odstaveny co nejdříve zejména ty nejhorší kotle, jejichž provoz má největší dopady na ovzduší a zdraví lidí. Důležité je rovněž dosáhnout toho, aby všichni splnili svou povinnost provedení kontroly technického stavu a provozu. Při řešení jednotlivých případů bude nezbytné zohledňovat také sociální situace provozovatelů. Pokud úředníci odhalí nevyhovující kotle, není cílem hned ukládat pokuty, ale dosáhnout co nejrychlejší nápravy. V rámci přestupkového řízení lze sice uložit pokutu až do výše 50 tisíc korun, ale nejprve budou kontroloři ukládat napomenutí a výzvu k nápravě,“ uvedl ředitel odboru ochrany ovzduší Kurt Dědič.

Zákaz těchto kotlů včetně metodických pokynů vítá i Svaz měst a obcí. „Jsme rádi, že ministerstvo životního prostředí komunikuje potřebu výměny kotlů a zároveň představilo metodiku pro úředníky tak, aby všichni věděli, jak mají po 1. září postupovat. Chtěl bych poprosit občany, aby s výměnou ale opravdu nezaháleli a pokud tak ještě neudělali, začali ji řešit co nejdříve. I proto se snažíme vytipovat domácnosti, které kotle ještě nevyměnily a upozornit je na tuto situaci, případně je odkázat na odborníky a poradce v terénu, kteří jim pomohou s podáním žádosti o podporu na výměnu kotle,“ uvedl místopředseda Svazu měst a obcí České republiky Pavel Drahovzal.

Prezentaci z dnešní tiskové konference naleznete zde.

Veronika Krejčí & Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 058
e-mail: tiskove@mzp.cz

otevřít článek:

Rozsáhlejší výluky na železnici ve Středočeském kraji 

Rozsáhlejší výluky na železnici ve Středočeském kraji 
(období červenec – září 2024)

Níže je uvedený přehled tratí, kde jsou plánovány výluky s dobou konání delší než 1 týden. Uvedené termíny je však nutné brát jako předběžné – z důvodů počasí, dodavatelských vztahů nebo aktuálního stavu techniky může dojít k drobným posunům nebo změnám. Všechny vlaky v daném období a úseku budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle zveřejněného výlukového jízdního řádu.

Trať 060 Nymburk hl.n. – Poříčany, celá trať

V období 16. července – 24. srpna bude výluka v celé trati.

Trať 064 Ml. Boleslav – Lomnice nad Popelkou, úsek Ml. Boleslav hl.n. – Ml. Boleslav město

V období 5. – 15. července bude výluka v úseku Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město. Pro zachování přípojných vazeb bude náhradní autobusová doprava zajištěna v úseku Mladá Boleslav hl.n. – Dolní Bousov – Sobotka (– Mladějov v Čechách) dle zveřejněného výlukového jízdního řádu. Provoz vlaků bude během denního období zachován v úseku Mladá Boleslav město – Dolní Bousov – Sobotka – Mladějov v Čechách (– Lomnice nad Popelkou).

Trať 074 Čelákovice – Neratovice, celá trať

V období 1. srpna – 29. října bude výluka v celé trati.

Trať 076 Katusice – Mladá Boleslav, úsek Katusice – Mladá Boleslav hl.n.

V období 5. – 15. července bude výluka v úseku Katusice – Mladá Boleslav hl.n.

Trať 110 Kralupy nad Vltavou – Louny, úsek Kralupy nad Vltavou – Slaný

V období 28. srpna – 25. listopadu bude výluka v úseku Kralupy nad Vltavou – Slaný.

Trať 122 Praha – Rudná u Prahy, úsek Hostivice – Rudná u Prahy

V období 11. července – 9. srpna bude výluka v úseku Hostivice – Rudná u Prahy.

Trať 124 Rakovník – Jirkov, úsek Lužná u Rakovníka – Krupá

V období 24. srpna – 2. října bude výluka v úseku Lužná u Rakovníka – Krupá.

Trať 200 Beroun – Protivín, úsek Příbram – Milín

V období 21. září – 4. listopadu bude výluka v úseku Příbram – Milín.

Trať 200 Beroun – Protivín, úsek Zdice – Příbram

V období 21. září – 5. prosince bude výluka v úseku Zdice – Příbram.

Trať 203 Březnice – Strakonice, úsek Březnice – Blatná

V období 5. – 24. července bude výluka v úseku Březnice – Blatná.

Trať 212 Čerčany – Světlá nad Sázavou, úsek Zruč nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou

V období 2. září – 14. prosince bude výluka v úseku Zruč nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou.

Mgr. Oldřich Buchetka, tiskový mluvčí IDSK

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA PODBRDSKO – INFORMACE K VÝZVĚ O DOTACE PRO OBCE, PODNIKATELE A SPOLKY

INFORMACE K VÝZVĚ O DOTACE PRO OBCE, PODNIKATELE A SPOLKY

Společná zemědělská politika, podpora pro projekty obcí, spolků a podnikatelů na Milínsku, Hvožďansku, Březnicku a Rožmitálsku v následujících tématech:

1) Podnikání malých a středních podniků

Podpora zahrnuje podnikání malých a středních podniků a zahrnuje výdaje, které se týkají zemědělského a nezemědělského podnikání, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, a je určena zejména na investice do staveb, strojů, technologií a vybavení pro založení a rozvoj podnikatelských činností.

Podpora pro následující aktivity:

a) Zemědělské podnikání

b) Zpracování a uvádění na trh produktů

c) Nezemědělské podnikání

2) Základní služby a obnova obcí

Podporovány budou výdaje na vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury na venkově.

Podpora pro následující aktivity:

a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven

b) Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)

c) Drobné památky místního významu

d) Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)

3) Neproduktivní infrastruktura v krajině

Podpora zahrnuje výdaje, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavby cest či stezek a jejich značení. Dále bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení, dále také aktivity zaměřené na posílení rekreační funkce jako odpočinková místa. Podpora může být poskytnuta i na související mobiliář. Cesty/stezky musí být realizovány mimo intravilán obce, v lese i mimo les. Nelze podpořit cyklostezky.

Podpora pro následující aktivity:

a) Stezky v lese i mimo les

b) Drobné památky v krajině

Vyhlášení výzvy o dotace – léto/podzim 2024 – více informací bude na webu:

MAS PODBRDSKO v sekci DOTACE 2021 – 2027.

Máte projektový záměr a nápad na hezký projekt?

Projektové záměry sbírá a konzultuje – Petra Benjáková, info@maspodbrdsko.cz

Kancelář MAS Podbrdsko, www.maspodbrdsko.cz