úřední deska

úřední hodiny : čtvrtek 16:00 – 17:00

veškeré dokumenty jsou uloženy v archivu


Oznámení a informacevyvěšenosejmuto
Oznámení o vyhlášení právního předpisu.pdf(1MB)24.06.202210.07.2022
Aktuální informace ke kotlíkovým dotacím k 01.06.202202.06.2022
Program
„Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“pdf (364kB)
20.05.2022
Vyhlášení programu
„Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“pdf (159kB)
20.05.2022
Kotlikove_dotace_aktualni_informace_k_16_05_2022.pdf (16kB)20.05.2022
NAŘÍZENÍ
Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.pdf (176kB)
11.05.2022
kotlíková dotace – jak to funguje.pdf (3MB)11.05.2022
Výsadba stromořadí v katastru Obce Nepomuk p. Tř. 28.12.2021
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitosti (neznámý vlastník) AKTUALIZACE16.09.2021
Financevyvěšenosejmuto
Závěrečný účet za rok 202109.06.202230.06.2023
Rozpočtové opatření č.1/202209.05.202231.12.2022
Rozpis rozpočtu roku 202225.01.202231.12.2022
Rozpočet 2022 – paragrafy25.01.202231.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 202410.01.202231.12.2022
Veřejné vyhláškyvyvěšenosejmuto
Příloha 1 final. opatření obecné povahy – kormorán30.06.202216.07.2022
Veřejná vyhláška příloha opatření obecné povahy kormorán30.06.202216.07.2022
MZE – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – lesní zákon +příloha16.09.202131.12.2022
Veřejná-vyhláška-opatření-obec.-povahy-MZE29.07.202031.12.2022
Veřejná-vyhláška-opatření-obecné-povahy-MZE12.12.2019

Volby do zastupitelstva obce 2022vyvěšeno
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce05.05.2022