úřední deska

úřední hodiny : čtvrtek 16:00 – 17:00

veškeré dokumenty jsou uloženy v archivu


Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Nepomukvyvěšenosejmuto
Oznámení a informacevyvěšenosejmuto
Rozpis svozů Komunálního odpadu Il.pololetí 2024.pdf(118kB)13.05.2024
ČEZ – UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny v obci Nepomuk.pdf(512kB)30.04.2024
MPSV – Varování před podvodnými SMS 10.11.2023
Financevyvěšenosejmuto
Návrh závěrečného účtu obce Nepomuk za rok 2023 20.05.202405.06.2024
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 202319.05.2024
Schválené rozpočtové opatření č. 2/202413.05.2024
Schválené rozpočtové opatření č. 1/202413.05.2024
Schválený rozpis rozpočtu roku 202425.01.202431.12.2024
Schválený rozpočet – závazné ukazatele, rok 202425.01.202431.12.2024
Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok25.01.202431.12.2024
Střednědobý výhled rozpočtu 2024 – 202625.01.202431.12.2024
Schválený závěrečný účet obce Nepomuk 202208.06.202330.06.2024
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 202215.05.202330.06.2023
Střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 202527.01.202331.12.2023
Veřejné vyhláškyvyvěšenosejmuto
OOP – územní opatření o stavební uzávěře Nepomuk12.05.2024
Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Středočeský kraj – daň z nemovitých věcí .pdf(66kB)30.04.202431.05.2024
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2024 – VLk final III.pdf(507kB)15.04.2024
Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 202415.04.202415.05.2024
Obecně závazná vyhláška č.3/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci13.12.2023
Obecně závazná vyhláška č.2/2023 o místním poplatku z pobytu13.12.2023
Obecně závazná vyhláška č.1/2023 o místním poplatku ze psů13.12.2023
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7 a 8 června 2024vyvěšenosejmuto
Oznámení o místě a době konání voleb do Evropského parlamentu .pdf(318kB)19.05.2024
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise.pdf(236kB)14.05.2024
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf(240kB)23.04.2024