použité oleje

image_print

Použitý kuchyňský olej do odpadu nepatří

PET láhve s oleji je možné odnášet na OÚ Nepomuk každý čtvrtek v úřední hodiny.

Do sběrné nádoby:

NepatříPatří
– směsný (komunální) odpad
– živočišné tuky (sádlo, lůj)
– motorový olej
– plast (krom lahví)
– sklo
– papír
– nápojové kartony (europack)
– baterie, elektromateriál
– textil a obuv
– biologický odpad
– zdravotnický materiál
– přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.