směsný odpad

V Nepomuku není odkladová plocha na nebezpečný odpad (kontejner) a proto je pro občany tento kontejner objednáván. Termín je vždy dopředu upřesněn a vyvěšen na úřední desce a zde na našich webových stránkách.