1

směsný odpad

V Nepomuku není odkladová plocha na nebezpečný odpad (kontejner) a proto je pro občany tento kontejner objednáván. Termín je vždy dopředu upřesněn a vyvěšen na úřední desce a zde na našich webových stránkách.

VELKOOBJEMOVÉ ODPADY Z DOMÁCNOSTI BUDOU MOCI TRVALE HLÁŠENÍ OBČANÉ UKLÁDAT NA SBĚRNÝ DVŮR NA BIO ODPAD POUZE DNE 3.7. 2021 OD 13 – 16 HODIN. PO DOMLUVĚ SE STAROSTOU LZE I MIMO URČENÉ HODINY.

UKLÁDAT  POUZE !!

STARÝ NÁBYTEK – NAPŘ. KŘESLA, ŽIDLE, SKŘÍNĚ, VÁLENDY ATD. PODLAHOVÉ KRYTINY – NAPŘ. KOBERCE, LINOELA ATD. SANITÁRNÍ TECHNIKA – NAPŘ. UMYVADLA, TOALETY ATD.

NEUKLÁDAT !!

STAVEBNÍ SUŤ, TELEVIZORY, ŽELEZO, PLASTY, MONITORY, PNEUMATIKY, STAVEBNÍ LEPENKY, ASFALT A POD.