Nepořádek a poničená zeleň v obci

image_printTISK

Zde vám dáváme k dispozici náhled na to, jak vypadá obec po návštěvě turistů. Není nám úplně jasné, jestli lidé k nám jezdí do přírody a nebo se sem jezdí vyvenčit se vším všudy. Bohužel je smutné, když musíme uklízet odložené odpadky z domácích košů a podobně. I těžká technika zde zanechala svojí nepřehlédnutou stopu. Obec Nepomuk je malá vesnička, která nedisponuje příliš velkými prostory k zaparkování proto apelujeme na řidiče, kteří nás navštíví, aby se snažili zaparkovat způsobem, který je šetrný k našemu prostředí a hlavně ať neblokují cesty pro složky IZS a lesní technice. Po té bychom byli rádi, aby se návštěvníci naučili veškeré obaly potravin a pití nevyhazovat v lese, ale v odpadkových koších nebo je odvézt s sebou pryč.

Přes obec projíždí z nezjištných důvodů také kamionová doprava. I přesto že kamion by měl řídit profesionální řidič, tak i zde by se o tom dalo silně pochybovat. Obec již sjednává nápravu aby se tyto situace minimalizovali a nedocházelo k ničení veřejného prostranství či obecního majetku.

Očkování u praktických lékařů

image_printTISK

Očkování u praktického lékaře stačí svého lékaře kontaktovat a ten vás zaregistruje.

KOHO PRAKTIČTÍ LÉKAŘI OČKUJÍ
■ pacienti starší 70 let
■ pacienti, u nichž Praktický lékař (PL) vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci COVID-19 je obdobné riziku
v dané době očkovaných osob, a to v případě pacientů s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým
rizikem těžkého průběhu COVID-19*


v rámci výše uvedených kritérií očkují PL

■ pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde
■ pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování na některém z jiných očkovacích míst (přes Centrální
rezervační systém)
■ v této fázi pouze „svoje“ pacienty, které mají „v kartotéce“ (pacienty, pro které je PL registrující
poskytovatel)
■ imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby
■ „své“ pacienty, kteří sami vyjádří zájem o očkování u PL a patří do příslušných kategorií v současné
době očkovaných zájemců o očkování a „své“ pacienty, které PL aktivně vyzve v důsledku toho, že
spadají do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování

více informací zde -> očkování praktici.pdf

Anketa – Inzerce občanů obce Nepomuk

image_printTISK

Na webových stránkách je možné založit SOUKROMOU inzerci pro občany Nepomuku. Tuto stránku je zde možné založit pouze za předpokladu, že by o tuto službu byl veřejný zájem. Tato anketa je iniciativou správcem webu a jestliže bude o tuto službu zájem, bude určitě projednána zastupitelstvem obce , která vydá patřičná rozhodnutí.

Občan pošle inzerát na e-mail správce webu , který ho zveřejní. Pokyny ohledně pravidel podávání inzerátů budou součástí podmínek na stánkách.

Prosím nezapomeňte níže vyjádřit svůj souhlas (like) nebo nesouhlas (dislike)

Děkuji