Veřejné vyhlášky

image_print

archiv

OBECNÍ VYHLÁŠKY:
Veřejná vyhláška – oznámení o vydání opatření obecné povahy – Územního opatření o stavební uzávěře Nepomuk
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opakované doručení návrhu Územního opatření o stavební uzávěře Nepomuk
Obecně závazná vyhláška č.3/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Obecně závazná vyhláška č.2/2023 o místním poplatku z pobytu
Obecně závazná vyhláška č.1/2023 o místním poplatku ze psů
VV – Rozhodnutí Nepomuk- intenzifikace septiku SM 9, splašková kanalizace, přípojky
VV – změna rozhodnutí ve věci vodního díla – Nepomuk intenzifikace septiku SM9
VV – rozhodnutí – DČOV.pdf(1MB)
VV-oznameni-o-zahajeni-rizeni-DCOV.pdf (327kB)
VV -oznámení o zahájení řízení DČOV.pdf (683kB)
VV-oznámení opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu.-schéma
VV-oznámení opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu.
Veřejná Vyhláška – rozhodnutí- změna SP
Veřejná Vyhláška – Nepomuk – intenzifikace septiku SM 9, splašková kanalizace, přípojky
Veřejná vyhláška – OZV č. 4-2021 o systému odpad. hospodářství
Veřejná Vyhláška – OZV č. 3-2021 o poplatku za komunální odpad + příloha ceník
Veřejná Vyhláška -oznámení o vydání Změny č.3 ÚP Nepomuk
OZV č.2/2021 – o místním poplatku z pobytu
OZV č.1/2021 – o veřejném pořádku (ochrana veřejné zeleně)
Obecně závazná vyhláška č.3-2020
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místním poplatku ze psů