kompost

Sběrný dvůr na bio odpad a větve

Sběrný dvůr se uzavírá po dobu zimního období. Jestliže někdo bude nezbytně potřebovat využít sběrný dvůr (není tím myšleno kolečko listí apod.) muže se telefonicky domluvit na termínu zpřístupnění na mobil 724184143.

Provozní doba:

sobota od 13:00 – 16:00 hod.

Sběrný dvůr a okolní prostor je monitorován kamerovým systémem z důvodu neoprávněného odkládání odpadu před nebo okolo oplocení.

odprodej kompostované zeminy 1000,- kč/m3