kompost

Sběrný dvůr na bio odpad a větve

Provozní doba:

sobota od 13:00 – 16:00 hod.

Sběrný dvůr a okolní prostor je monitorován kamerovým systémem z důvodu neoprávněného odkládání odpadu před nebo okolo oplocení.