kompost

Od 1.5.2020 je sběrný dvůr na bio odpad a větve otevřen pouze jeden den v týdnu.

Bude otevřen každou sobotu od 13:00 – 16:00 hod. a to pouze pro občany trvale hlášené v obci Nepomuk!! Pokud kdosi odloží odpad před plot nebo za plot, bude mu odpad odvezen zpět. Okolní prostor bude monitorován systémem fotopastí!