kompost

Sběrný dvůr na bioodpad a větve

Sběrný dvůr se uzavírá po dobu zimního období. Jestliže někdo bude nezbytně potřebovat využít sběrný dvůr (není tím myšleno kolečko listí apod.) muže se telefonicky domluvit na termínu zpřístupnění na mobil 724184143 nebo v OU Nepomuk.

Provozní doba:

sobota 13:00 – 16:00

Sběrný dvůr a okolní prostor je monitorován kamerovým systémem z důvodu neoprávněného odkládání odpadu před nebo v okolí oplocení.

prodej kompostované zeminy (množství je limitováno více info na OU Nepomuk) 1000,- kč/m3