úřední deska

úřední hodiny : čtvrtek 16:00 – 17:00

veškeré dokumenty jsou uloženy v archivu


Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Nepomuk vyvěšeno sejmuto
Oznámení VZ 16.04.2024.pdf(89kB) 08.04.2024 16.04.2024
Oznámení a informace vyvěšeno sejmuto
Vyhlášení sběru textilu 11.04.2024 20.04.2024
Nabídka občanům na bezplatný sběr nebezpečných odpadů 06.03.2024
MPSV – Varování před podvodnými SMS 10.11.2023
Finance vyvěšeno sejmuto
Schválený rozpis rozpočtu roku 2024 25.01.2024 31.12.2024
Schválený rozpočet – závazné ukazatele, rok 2024 25.01.2024 31.12.2024
Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok 25.01.2024 31.12.2024
Střednědobý výhled rozpočtu 2024 – 2026 25.01.2024 31.12.2024
Schválený závěrečný účet obce Nepomuk 2022 08.06.2023 30.06.2024
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022 15.05.2023 30.06.2023
Střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2025 27.01.2023 31.12.2023
Veřejné vyhlášky vyvěšeno sejmuto
Obecně závazná vyhláška č.3/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 13.12.2023
Obecně závazná vyhláška č.2/2023 o místním poplatku z pobytu 13.12.2023
Obecně závazná vyhláška č.1/2023 o místním poplatku ze psů 13.12.2023