Použitý kuchyňský olej do odpadu nepatří

PET láhve s oleji je možné odnášet na OÚ Nepomuk každý čtvrtek v úřední hodiny.

Do sběrné nádoby:

NepatříPatří
– směsný (komunální) odpad
– živočišné tuky (sádlo, lůj)
– motorový olej
– plast (krom lahví)
– sklo
– papír
– nápojové kartony (europack)
– baterie, elektromateriál
– textil a obuv
– biologický odpad
– zdravotnický materiál
– přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.


Opětovné poničení můstku

Tak jako v Praze na Strakonické mají most inteligence pro vozidla většího objemu ( nákladní automobily , bus atd.), tak i v naší obci máme tuto raritu. Tento můstek je poslední dobou testován zkušenostmi řidičů nákladních automobilů. Ačkoliv je cesta oboustranně osazena značkou zákaz vjezdu vozidel nad 10m, byl někým posunut několika tunový kámen a ohnuto zábradlí.

zakázaná skládka

Mezi obcí Nepomuk a Zalány byly pořízeny tyto snímky černé skládky. Je smutné zveřejňovat tak ošklivé obrázky. Lesy nám díky kůrovci mizí před očima a zbylé tímto způsobem někteří zkrášlují. Pokud se tímto způsobem všichni budeme chovat k přírodě, budeme žít na smetišti a to si asi nikdo z nás nepřeje. Věřme že většina lidí se chová k přírodě hezčím způsobem a pokud by se dotyčnému, kterému se tento kousek povedl, hnulo svědomí, bylo by hezké, kdyby se k přírodě choval přívětivěji (třeba odvezl tento odpad). Tímto snímkem apelujeme na všechny občany naší obce pokud mají odpad (elektro, nábytek, barvy apod.), tak obec Nepomuk několikrát do roka zprostředkovává bezplatný svoz tohoto odpadu pro své občany. Co se týče lidí, kteří nejsou občany naší obce, tak i v jejich trvalých bydlištích mají pro ně bezplatné sběrné dvory.

Děkujeme že máte rádi přírodu

Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mohou v krajských výzvách získat nízkopříjmové domácnosti……………..


Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mohou v krajských výzvách získat nízkopříjmové domácnosti, kterým pokryje až 95 % nákladů. Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem roku 2022. Na dotace na zastaralé kotle i topidla dosáhnou i ostatní domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám, zde bude možné podávat žádosti 
vice zde

zdroj: www.MZP/Minimanuál na kotlíkové dotace 2021 – 2022 – Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

ZÁJEM O KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO ROK 2021+

KRAJ ZJIŠŤUJE ZÁJEM O KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO ROK 2021+ – Kotlíkové dotace 2019-2023 | Odbor řízení dotačních projektů (kr-stredocesky.cz)

DOTAZNÍK NALEZNETE ZDE

Středočeský kraj začíná zjišťovat zájem o dotaci na výměnu neekologických kotlů. Žádosti o kotlíkové dotace by pak měl kraj začít přijímat v 1. čtvrtletí roku 2022.

Na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy mají jejich majitelé už méně než rok. Od 1. září 2022 totiž bude platit zákaz používání kotlů, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu.

Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, ale alespoň do tohoto termínu zažádá o dotaci, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován. Pokud někdo výměnu nestihne, čeká jej dle Ministerstva životního prostředí pokuta v desítkách tisíc korun. 

Zájemce o dotaci může nyní vyjádřit svůj zájem vyplněním dotazníku, v kterém uvede své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo realizace výměny zdroje a o jaký typ nového zdroje má zájem.

Tento dotazník není závazná žádost o kotlíkovou dotaci. Jedná se pouze o průzkum předběžných zájemců o dotaci.

Poskytnutí Vašich kontaktních údajů zaručí, že Vám budou zasílány aktuální informace k připravované dotační výzvě.

Pro řádné vyplnění dotazníku prosíme zájemce, aby si před vyplněním dotazníku přečetli základní informace ke kotlíkovým dotacím 2021+ (dokumenty ke stažení – Informace ke kotlíkovým dotacím 2021+).

zdroj:

KRAJ ZJIŠŤUJE ZÁJEM O KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO ROK 2021+ – Kotlíkové dotace 2019-2023 | Odbor řízení dotačních projektů (kr-stredocesky.cz)

Milostivé léto

MÁTE DLUHY U VEŘEJNOPRÁVNÍCH INSTITUCÍ? MILOSTIVÉ LÉTO DÁVÁ OJEDINĚLOU PŘÍLEŽITOST SE JICH ZBAVIT

Lidé s dluhy u veřejnoprávních institucí budou moci od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 využít jednorázovou možnost zaplatit svůj dluh výrazně levněji. Pokud dlužník v uvedeném termínu uhradí jistinu, tedy základní finanční částku, na jejímž základě závazek vznikl, a k tomu pevnou částku 908 korun jako náklady, tak mu budou zbylé úroky a takzvané příslušenství odpuštěno. Dojde k zastavení exekuce a dlužník bude od zbytku dluhu osvobozen. Podmínkou je, aby dluh vymáhal soudní exekutor.

Milostivé léto se vztahuje na dluh vůči státu, či institucím, ve kterých má stát majetkový podíl a dluh přešel do exekuce. Jedná se tak vedle dluhu na zdravotním a sociálním pojištění rovněž závazky u institucí jako je např. ČEZ, Český rozhlas, Česká televize, dopravní podniky, školy, nemocnice apod. Kromě těchto institucí se zatím do akce zapojily dvě soukromé společnosti Home Credit a Air Bank, u kterých je také možné dluhy podobným způsobem odepsat. Milostivé léto může pomoci celkově tisícům, možná desetitisícům lidí, kteří z původně malého dluhu dnes dluží statisíce kvůli enormnímu příslušenství (úroky, aj.).

Rádce zjistí, jestli se vás Milostivé léto týká či nikoliv

Pro zjištění oprávněnosti splacení dluhu v rámci Milostivého léta a pro pomoc s vyřízením dokumentů spustil Člověk v tísni webové stránky www.milostiveleto.cz. Krom základních informací na nich návštěvníci mohou využít i službu tzv. Exekučního poradce. Do něj je třeba vyplnit subjekt, u které dluh vznikl, a exekutorský úřad, který dluh vymáhá. Poté se lidé dozví, jestli jejich dluh do Milostivého léta spadá, či nikoliv. Pokud ano, vygeneruje Exekuční poradce dopis exekutorovi. V něm ho buď informuje o zaplacení původního dluhu plus požadovaného poplatku 908 Kč a žádá ho o zastavení exekuce, nebo požaduje po exekutorském úřadě informaci o výši původního dluhu, pokud ho nezná. Vzory obou dopisů jsou na webu také volně ke stažení.

Webové stránky www.milostiveleto.cz jejichž součástí je i Exekuční poradce, který lidem ukáže, zda se na ně Milostivé léto vztahuje. Pokud ano, vygeneruje dlužníkům úředně uznatelný dopis, který stačí vytisknout a odeslat na příslušný exekutorský úřad.

Kromě informací pro samotné dlužníky nabízí web i stručné informace pro věřitele a zaměstnavatele. V sekci Pro dárce je popsána možnost, jak podat zadluženým lidem pomocnou ruku. „Reagovali jsme na stále častější otázky soukromých dárců, kteří by chtěli dlužníky v dluhovém restartu podpořit. Stačí zde vyplnit jednoduchý formulář a my případné dárce seznámíme s konkrétním příběhem člověka, který si dle našeho názoru zaslouží podanou ruku. Na případném dárci pak bude záležet, zda a jakou částkou chce pomoci,“ vysvětlil Daniel Hůle. Pomoci lidem z dluhů můžete zde.

Více informací se dozvíte na www.milostiveleto.cz případně volejte naši dluhovou helplinku 770 600 800.

Poznámka: Z důvodů velkého zájmu o naší Helplinku, kdy každou minutu volá nový zájemce, žádáme všechny volající o trpělivost. Zároveň doporučujeme využít další komunkační kanály ať již zaslání mailu na ja.kprezitdluhy@clovekvtisni.cz, nebo využití videohelplinky, kde je zatím mnoho volných termínů.

Telefonická helplinka pro lidi v nouzi – Volejte na číslo 770 600 800 od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin. Při mobiliární exekuci až do 22 hodin.

zdroj:

Máte dluhy u veřejnoprávních institucí? Milostivé léto dává ojedinělou příležitost se jich zbavit – Člověk v tísni (clovekvtisni.cz)