Výsadba stromořadí v katastru Obce Nepomuk p. Tř.

Jedná se o výsadbu stromů (hloch obecný) v zastavitelném území obce Nepomuk a výsadbu stromů v krajině (lípa velkolistá a topol osika).

Odkaz: Výsadba stromořadí v katastru Obce Nepomuk p. Tř. – Sázíme budoucnost (https://www.sazimebudoucnost.cz)