územní plán

archiv

Územní plán obce Nepomuk Územní plány sousedících obcí (katastrálního území)
Změna územního plánu č.1 Oznámení o zahájení řízení územního plánu – Strašice.pdf (433kB)
Změna územního plánu č.2
Změna územního plánu č.3
OOP – územní opatření o stavební uzávěře Nepomuk
Žádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry.docx(22kB)
Změna územního plánu č.4