1

územní plán

archiv

Územní plán obce Nepomuk Územní plány sousedících obcí (katastrálního území)
Změna územního plánu č.1 Oznámení o zahájení řízení územního plánu – Strašice.pdf (433kB)
Změna územního plánu č.2
Změna územního plánu č.3