archiv

Usnesení – zasedání zastupitelstva 2024 Usnesení – zasedání zastupitelstva 2023 Usnesení – zasedání zastupitelstva 2022
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Nepomuk Rozpočty Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Krizový / povodňový plán Územní plán ČOV / VODA
Agenda nedostatečně určitě zapsaných Záměry obce (prodeje pozemků) Závěrečný účet obce
Dotace Program rozvoje obce Veřejné vyhlášky