1

archiv

Usnesení – zasedání zastupitelstva 2023 Usnesení – zasedání zastupitelstva 2022 Usnesení – zasedání zastupitelstva 2021
Oznámení – zasedání zastupitelstva 2023 Oznámení – zasedání zastupitelstva 2022
Rozpočty 2023 Rozpočty 2022 Rozpočty 2021
Krizový / povodňový plán Územní plán ČOV / VODA
Hospodaření obce Záměry obce (prodeje pozemků) Závěrečný účet obce
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitosti (neznámý vlastník) Střednědobý výhled rozpočtu Veřejné vyhlášky
Dotace Program rozvoje obce