1

archiv

Usnesení 2021 Usnesení 2020 Usnesení 2019
oznámení VZ 2021 oznámení VZ 2020 oznámení VZ 2019
Rozpočty 2021 Rozpočty 2020 Rozpočty 2019
krizový / povodňový plán Územní plán ČOV / VODA
Hospodaření obce Záměry obce (prodeje pozemků) Závěrečný účet obce
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitosti (neznámý vlastník) Střednědobý výhled rozpočtu Vyhlášky