1

archiv

Usnesení 2022 Usnesení 2021 Usnesení 2020
Oznámení VZ 2022 Oznámení VZ 2021 Oznámení VZ 2020
Rozpočty 2022 Rozpočty 2021 Rozpočty 2020
Krizový / povodňový plán Územní plán ČOV / VODA
Hospodaření obce Záměry obce (prodeje pozemků) Závěrečný účet obce
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitosti (neznámý vlastník) Střednědobý výhled rozpočtu Vyhlášky
Dotace