Změna č.2 územního plánu obce Nepomuk

archiv

úplné znění po změně č.2 územního plánu
Nepomuk ÚP úplné znění po Z2-text.pdf (641kB)
01_Základní členění území_10000 .pdf(1MB)
02a_Hlavní výkres_10000.pdf (3MB)
02b_Hlavní výkres_5000.pdf (2MB)
03_Veřejně prospěšné stavby_10000.pdf (2MB)
04a_Koordinační výkres_10000.pdf (5MB)
04b_KV_5000.pdf (4MB)