Zastupitelstvo obce

Ilona Vrchotová starostka
Zdeněk Sadílek místostarosta
Dušan Kolář zastupitel
Antonín Buchta zastupitel
Lukáš Eisenreich zastupitel

Krizová a povodňová komise

veškerá usnesení

Usnesení ze zasedání zastupitelstva (aktuální rok)