Zastupitelstvo obce

Miroslav Leitermann starosta
Ilona Vrchotová místostarostka
Kamil Viktora zastupitel
Oldřich Kolář zastupitel
Zdeněk Sadílek zastupitel

Krizová a povodňová komise

veškerá usnesení

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

Usnesení č.1/2021
Usnesení č.2/2021
Usnesení č.3/2021