1

Zastupitelstvo obce

Ilona Vrchotová starostka
Zdeněk Sadílek místostarosta
Dušan Kolář zastupitel
Antonín Buchta zastupitel
Lukáš Eisenreich zastupitel

Krizová a povodňová komise

veškerá usnesení

Usnesení ze zasedání zastupitelstva (aktuální rok)

Usnesení č.1/2023
Usnesení č.2/2023