Stanovení počtu členů zastupitelstva obce

zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili pětičlenné zastupitelstvo obce Nepomuk pro volební období
2022 – 2026.

úřední deska / archiv