1

popelnice


Ceny známek na popelnice – dle vyvezené kapcity rok 2023.pdf(125kB)
Rozpis svozů komunálního odpadu I.pololetí 2023.pdf(189kB)
Postup při objednání jednorázového vývozu popelnice.pdf(107kB)