1

popelnice


Četnost svozů komunálního odpadu I.pololetí 2023.pdf(189kB)
Četnost svozů komunálního odpadu lI.pololetí 2022.pdf (174kB)
Postup při objednání jednorázového vývozu popelnice.pdf(107kB)
Ceny známek na popelnice – dle vyvezené kapacity rok 2022.pdf(118kB)