Nabídka občanům na bezplatný sběr nebezpečných odpadů


Obecní úřad ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a.s. pořádají sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry.
Tato akce se uskuteční v sobotu 5. června 2021 dle časového harmonogramu:

9:00 – 9:20 Vševily, na návsi u kapličky
9:30 – 9:50 Bezděkov, na návsi před bytovkou 10:05 – 10:25 Vranovice, u zastávky
autobusu 10:30 – 10:50 Sedlice, na návsi
11:00 – 11:15 Hoděmyšl, na návsi
11:25 – 12:00 Nepomuk, 11:25 – 11:40 v sídlišti, 11:45 – 12:00 u školy
12:10 – 12:30 Věšín, dvůr pod OÚ

Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Západočeské komunální služby a.s. vybavené
speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů.

Přijímány budou následující základní druhy odpadů:

  • Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
  • Zbytky starých barev, obaly z plastů a plechovky od barev
  • Zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky
  • Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
  • Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
  • Lednice
  • Pneumatiky – osobní

Jmenované odpady není vhodné ukládat do sběrných nádob komunálního odpadu rozmístěných ve vaší
obci.

Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte prosím na příjezd sběrných vozů.

V případě zájmu podnikatelů je nutná individuální dohoda.
Další informace poskytne váš obecní úřad nebo pracovníci ZKS a.s. na telefonním čísle 493 647 150.

Západočeské komunální služby a.s., Koterovská 522, 326 00 Plzeň,
IČO 25217348, DIČ CZ25217348, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 679, tel. 493 647
150, fax 377 983 590