Základní ovládání

Název publikace
V horním panelu (v horní části okna) vidíte název publikace či periodika, s nímž právě pracujete.

Ovládací prvky
V levém panelu jsou k dispozici tato tlačítka:
Úvod - zobrazí úvodní stránku
Ovládání - zobrazí tento návod k použití
Popis - zobrazí bibliografický popis
Číslo ... - slouží k zobrazení obsahu vybraného čísla

Obsah čísla
Pravý panel, který zabírá většinu plochy okna, slouží pro náhled jednotlivých stran daného čísla a pro výběr stránky k prohlížení.


Listování publikací

Pravý panel slouží nejen pro náhledy ale i k zobrazení jednotlivých stránek publikace. Stránky se zobrazují v normální nebo ve vysoké kvalitě. Můžete zde najít tato tlačítka:
Předchozí - zobrazí předcházející stránku publikace
Další - zobrazí následující stránku publikace

Pomocí těchto tlačítek lze publikaci procházet stránku za stránkou.