ČOV / VODA

archiv

VODA ČOV
Rozbory pitná voda – 2024 Rozbory septik – 2024
Rozbory pitná voda – 2023 Rozbory septik – 2023
Rozbory pitná voda – 2022 Rozbory septik – 2022
Rozbory pitná voda – 2021 Rozbory septik – 2021
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce Zamítnutí dotace ČOV.jpg(51,5kB)
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné.pdf(214kB) Sdělení nabytí právní moci septik SM9.pdf(445kB)
Opravy a obnova vodovodu 2002 – 2019.pdf(575kB) Stavba povolena septik SM9.pdf(565kB)
Porovnání všech položek vodné a stočné.pdf (40kB)