Obecní úřad Nepomuk informuje o nadměrné spotřebě pitné vody z vodovodního řádu

Obecní úřad Nepomuk informuje o nadměrné spotřebě pitné vody z vodovodního řádu

Přes veškeré prosby obce k odběratelům pitné vody z vodovodního řádu, aby vodu používali pouze za účelem k němuž je určena a tím se nenavyšovala extrémně její spotřeba. Bohužel z dat níže uvedených tomu tak není a kapacita vodních zdrojů není tak silná, aby pokryla i zalévání zahrad, mytí aut, dopouštění bazénů apod..

Průměrná denní spotřeba vody za období:

Květen: 30 m3

červen: 30 m3

červenec: 40 m3

srpen:  65 m3

Jestli tímto způsobem nadále budou odběratelé pitné vody hospodařit, nebude pitná voda.

Informace týkající se ohledně pitné vody, dostanete na tel.čísle: 721381426

Upozornění pro odběratele pitné vody z vodovodního řádu obce Nepomuk

Pitná voda není určena na zalévání zahrad, trávy, mytí aut a napuštění bazénů! Doporučujeme pročíst “ Smlouvu o dodávce pitné vody „, kde jsou stanoveny podmínky pro dodávky pitné vody a rozpis plateb vodného. Pokud bude zjištěno porušení této smlouvu a nedodržení termínů plateb vodného (týká se převážně chalupářů) bude pozastavena dodávka pitné vody.

Podle zákona č. 274/2001 Sb. § 11 ods.2 o vodovodech a kanalizacích je zakázáno propojení potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody. To znamená, že zákon výslovně zakazuje napojení vnitřních rozvodů na veřejný vodovod a zároveň např. na domovní studnu nebo vrt. Je proto nutné, aby tam, kde toto propojení existuje, bylo neprodleně zrušeno! Majitelé nemovitostí, ve kterých se toto zakázané propojení nachází, se dle zákona vystavují riziku finančnímu riziku až 100 000 Kč dle § 32 odst. 1 písm. g) a přerušení dodávky vody dle § 9 odst. 6 písm. b).U nemovitostí o kterých má provozovatel podezření, že toto propojení existuje bude provedena kontrola. Pokud majitel nemovitosti tuto kontrolu neumožní, bude mu pozastavena dodávka pitné vody z veřejného vodovodu a uplatňovány sankce dle zmiňovaného zákona.