Upozornění pro odběratele pitné vody z vodovodního řádu obce Nepomuk

Pitná voda není určena na zalévání zahrad, trávy, mytí aut a napuštění bazénů! Doporučujeme pročíst “ Smlouvu o dodávce pitné vody „, kde jsou stanoveny podmínky pro dodávky pitné vody a rozpis plateb vodného. Pokud bude zjištěno porušení této smlouvu a nedodržení termínů plateb vodného (týká se převážně chalupářů) bude pozastavena dodávka pitné vody.

Podle zákona č. 274/2001 Sb. § 11 ods.2 o vodovodech a kanalizacích je zakázáno propojení potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody. To znamená, že zákon výslovně zakazuje napojení vnitřních rozvodů na veřejný vodovod a zároveň např. na domovní studnu nebo vrt. Je proto nutné, aby tam, kde toto propojení existuje, bylo neprodleně zrušeno! Majitelé nemovitostí, ve kterých se toto zakázané propojení nachází, se dle zákona vystavují riziku finančnímu riziku až 100 000 Kč dle § 32 odst. 1 písm. g) a přerušení dodávky vody dle § 9 odst. 6 písm. b).U nemovitostí o kterých má provozovatel podezření, že toto propojení existuje bude provedena kontrola. Pokud majitel nemovitosti tuto kontrolu neumožní, bude mu pozastavena dodávka pitné vody z veřejného vodovodu a uplatňovány sankce dle zmiňovaného zákona. 

Pozvánka do divadla

Dne 7.9.2020 pořádá obec Nepomuk zájezd do divadla PLUTO v Plzni. Jedná se o divadlo kabaretního typu, sedí se u stolečků, můžete si zde dát občerstvení. Představení má název „UZLOVINY“. Už název slibuje, že se budete dobře bavit.  (Více na http://www.divadlo-pluto.cz). Zájemci trvale žijící a bydlící v Nepomuku a Horních Zalánech se mohou přihlásit do konce ČERVENCE 2020 na obecním úřadě nebo na email:obec.nepomuk@tiscali.cz , vstupné a dopravu mají zdarma. (cena vstupenky pro dospělou osobu je 350,- a senioři od 65let a držitelé ZTP 250,-Kč). Ostatní zájemci uhradí pouze cenu vstupenky. Odjezd autobusu v 17.00 hodin z Nepomuku od hospody přes Zalány a Rožmitál. Začátek představení od 19.00 hodin.