1

Pracovní neděle na koupališti

V neděli probíhalo čištění koupaliště v Nepomuku za pomocí hasičského vozu a několika dobrovolníků. Mladí brigádníci byli velmi šikovní a čištění jim šlo od ruky. Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě koupaliště pro letní sezónu.