Očkování u praktických lékařů

Očkování u praktického lékaře stačí svého lékaře kontaktovat a ten vás zaregistruje.

KOHO PRAKTIČTÍ LÉKAŘI OČKUJÍ
■ pacienti starší 70 let
■ pacienti, u nichž Praktický lékař (PL) vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci COVID-19 je obdobné riziku
v dané době očkovaných osob, a to v případě pacientů s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým
rizikem těžkého průběhu COVID-19*

v rámci výše uvedených kritérií očkují PL

■ pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde
■ pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování na některém z jiných očkovacích míst (přes Centrální
rezervační systém)
■ v této fázi pouze „svoje“ pacienty, které mají „v kartotéce“ (pacienty, pro které je PL registrující
poskytovatel)
■ imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby
■ „své“ pacienty, kteří sami vyjádří zájem o očkování u PL a patří do příslušných kategorií v současné
době očkovaných zájemců o očkování a „své“ pacienty, které PL aktivně vyzve v důsledku toho, že
spadají do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování

více informací zde -> očkování praktici.pdf