Poplatky ze psů za rok 2021

Podle obecní vyhlášky č.1/2011 ze dne 6.8.2011 o místním poplatku ze psů, je povinností držitelů psů tyto poplatky uhradit do 31.3.2021. Sazba za kalendářní rok činí:

za prvního psa ……………….100kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele …………………………..150kč

30740cookie-checkPoplatky ze psů za rok 2021