Vrt

Vážení občané po dlouhé době veškerých povolení , razítek a podobně, je nyní připravený vrt k posledním zkouškám před připojením na vodovodní řád. Tyto zkoušky budou probíhat v nejbližších měsících a jakmile vše bude bez závad, vrt napojíme a vás o tom budeme informovat. Z důvodu extrémně suchých letních období nebo při nutných opravách vodovodu, obec pořídila i cisternu na pitnou vodu, aby odběratelé pitné vody měli náhradní zdroj pitné vody.