rekonstrukce vodojemu

Vodojem probíhá celkovou rekonstrukcí. Nádrže byly vyčištěny a veškeré potrubí vyměněno v první etapě oprav. Nyní byl osazen novou střešní konstrukcí s krytinou a probíhá oprava výpustě s napojením do vodovodního řádu novým PE potrubím. Souběžně s rekonstrukcí se intenzivně pracuje na dokončení posílení vodovodního zdroje vrtem.