upozornění pro odběratele pitné vody….

Upozornění pro odběratele pitné vody z vodovodního řádu obce Nepomuk

Pitná voda není určena na zalévání zahrad, trávy, mytí aut a napouštění bazénů! Doporučujeme přečíst „Smlouvu o dodávce pitné vody“, kde jsou stanoveny podmínky pro dodávku pitné vody a rozpis plateb vodného. Pokud bude zjištěno porušení této smlouvy a nedodržení termínu plateb vodného (týká se převážně chalupářů) bude pozastavena dodávka pitné vody.